Menu Sluiten

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast zijn de rechten en plichten van jouw als informatieverstrekker te vinden en daarbij ook hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt in verband met wetswijzigingen. Daarom is het verstandig deze verklaring periodiek te raadplegen via de website.

Wouter Galama, De Onderwijswerkplaats

01.De Onderwijswerkplaats

Dit is de privacy verklaring van De Onderwijswerkplaats. De Onderwijswerkplaats is een bureau op verschillende die trainingen, huiswerkbegeleiding en studiehulp biedt. Denk hierbij aan hulp bij huiswerk, plannen, toetsen, proefwerken en bijlessen per vak. Ook is de Onderwijswerkplaats als ZZP bureau in te zetten bij bijvoorbeeld re-integratie- en immigratie projecten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Onderwijswerkplaats verzameld worden. Daarom is het goed dat je weet wat met deze gegevens gedaan wordt en hoe je de wensen van jouw gegevens kunt doorgeven. Daar gaat deze verklaring over.

Indien jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van bijvoorbeeld gegevens of foto’s, gebruikt door de Onderwijswerkplaats, neem dan gerust contact op!

 deonderwijswerkplaats@hotmail.com | 06 17 92 02 01 | De warren 12 | 8701 GX | Bolsward | KVK nr. 64259285 | www.deonderwijswerkplaats.nl


02. Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door De Onderwijswerkplaats. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Contact via de website
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens in te vullen, zodat de dienst aangeboden kan worden, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer, manier van kennismaking en verzoekomschrijving.

WordPress
De website van de Onderwijswerkplaats verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt via WordPress Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan de pagina klikken en de aantallen bezoekers op de website.

Studieplanner Pro
In dit programma staan alle persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, mailadres, telefoonnummer en wachtwoord van schoolaccount. Via een koppeling met magister (volgsysteem school) worden cijfers en het rooster doorgegeven, waardoor de planning en het huiswerk in een overzicht opgenomen kan worden.  Met de verdere gegevens wordt het contact onderhouden en blijft de gebruiker op de hoogte van de ontwikkelingen van de diensten.

Alle gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van de informatie verstrekker.

03. Ontvangers

De Onderwijswerkplaats ontvangt en verwerkt op verschillende manieren de gegevens.

WordPress
De website en back-ups worden gehost door WordPress. De gegevens die achtergelaten worden op de website, komen te staan in de servers van Joomla!

Outlook
De e-mails die gestuurd worden naar de Onderwijswerkplaats komen terecht bij outlook. Als er contact wordt gemaakt via de mail of het contactformulier op de website, worden de desbetreffende mails opgeslagen.

Studieplanner Pro
Het rooster en de cijfers van de leerlingen worden doorgegeven aan de applicatie van Studieplanner Pro. Persoonlijke gegevens die bij het startgesprek zijn opgevraagd, zijn opgeslagen in een persoonlijk account bij Studieplanner Pro. 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Onderwijswerkplaats, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de  gegevens langer bewaard moeten worden.

Studieplanner Pro
Indien de leerling niet meer actief wordt begeleid, komt deze te staan bij gearchiveerde leerlingen. Dit wordt gebruikt, indien er weer gebruik van begeleiding gemaakt wil worden. Leerlingen die van de middelbare school afgaan, worden verwijderd uit het systeem.

Nieuws via de mail
Jouw e-mailadres en naam worden, indien er toestemming is,  bewaard door de Onderwijswerkplaats. Die opslag van gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan het doorgeven als je niet meer mails wilt ontvangen met betrekking tot nieuwe trainingen en ontwikkelingen van De Onderwijswerkplaats, door te mailen naar de onderwijswerkplaats@hotmail.com
05. Beveiliging

Er worden van jouw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door De Onderwijswerkplaats of door de genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk een tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage
je hebt het recht om ten allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Onderwijswerkplaats vastgelegd en bewaard worden. Dit is mogelijk via de mail, telefonisch of via de website. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn ze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Onderwijswerkplaats.

03. Recht op overdracht
Mocht je gegevens nodig hebben die opgeslagen liggen bij De Onderwijswerkplaats, dan heb je het recht op overdracht. Dit kunnen bijvoorbeeld verslagen van evaluaties of ontwikkelingen zijn.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Onderwijswerkplaats vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om al je gegevens te laten wissen.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Onderwijswerkplaats

06. Recht op stop gegevensgebruik
Wil je niet dat De Onderwijswerkplaats jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit mag via de mail, telefonisch of via de website aangegeven worden. Samen vinden wij dan een manier om u toch goed van dienst te zijn.

07. Plichten

De Onderwijswerkplaats verwerkt persoonsgegevens voor meerdere belangen. Allereerst om een goed overzicht te krijgen op de ontwikkeling en de communicatie met de hulp vragende. Met nieuws via de mail is er ook een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van nieuwe diensten of producten van De Onderwijswerkplaats. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om nieuws te brengen, facturen te verzenden en gegevens van ontwikkeling door te geven. Als deze verplichte gegevens niet aangeleverd kunnen worden, kan De Onderwijswerkplaats niet de betreffende diensten aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Onderwijswerkplaats met anderen dan de eerder genoemde partijen te delen (denk aan foto’s of een recensie), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Onderwijswerkplaats behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanner dit wettelijk is vereist of De Onderwijswerkplaats dit doet om eigendom, rechten of veiligheid te beschermen. Daarbij trachten we altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via deze contactgegevens.

deonderwijswerkplaats@hotmail.com
De Warren 12 | 8701 GX | Bolsward
KVK nr. 64259285 |www.deonderwijswerkplaats.nl