Menu Sluiten

Bijles per vak
Heeft uw king moeite met bijvoorbeeld Nederlands, Engels, economie of wiskunde? Wij zorgen er met bijles op maat voor dat jij de lesstof beter begrijpt. Dit doen we door de lesstof op andere manieren aan te bieden of te zoeken naar andere manieren van leren. We maken bijvoorbeeld gebruik van mindmaps, flashcards en vele andere leermethoden. Vaak werkt dit veel sneller en is het op den duur ook leuker om te leren. Kortom, voor iedere leerling zoeken we naar de juiste aanpak! Vragen over bijles? Stel ze direct door te mailen of te bellen.

NIEUW! Bijles natuurkunde, scheikunde en wiskunde voor 4,5,6 havo/vwo
Eenmaal per twee weken komt er iemand in De Onderwijswerkplaats die bijles geeft in de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Deze bijles van 1 uur of 1,5 uur wordt afgestemd op de leerling en biedt de juiste voorbereiding voor de examens.

Duur van de bijles
De bijlessen duren meestal 60 minuten of 90 minuten. Dit hangt af van de vraag van de scholier. In de praktijk komt meestal naar voren dat een bijles van één uur per week het beste resultaat geeft.

Ik leer leren training
Daarnaast geeft de onderwijswerkplaats ook trainingen in kleine groepen voor het leren leren. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Ik leer leren training.

Begeleiding op maat
Naast bijles en basisschoolbegeleiding heeft De Onderwijswerkplaats ook ervaring op andere gebieden, waarbij hulp met leren goed van te pas kan komen, namelijk:
-Toelatingsexamens voor MBO/HBO opleidingen
-Reken- en taaltoetsen op MBO/HBO
-Autotheorie examen
-Nederlandse taal voor inburgeringsexamens
-EHBO theorie- examens

Vergoeding
De begeleiding bij De Onderwijswerkplaats kan vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Er wordt dan specialistische hulp geboden bij het plannen en organiseren van schoolwerk per week. Deze PGB begeleiding is mogelijk bij ons in Bolsward en in Sneek op locatie.
Voor meer informatie mag je altijd contact met ons opnemen. Wilt u uitzoeken of uw kind ook in aanmerking komt voor een PGB? Kijk dan even op deze website.