Menu Sluiten

Bijles per vak
Heb je moeite met bijvoorbeeld Engels, economie of wiskunde? Wij zorgen er met bijles op maat voor dat jij de lesstof beter begrijpt. Dit doen we door de lesstof op andere manieren aan te bieden of te zoeken naar andere manieren van leren. We maken bijvoorbeeld gebruik van mindmaps, flashcards en vele andere leermethoden. Vaak werkt dit veel sneller en is het op den duur ook leuker om te leren. Kortom, voor iedere leerling zoeken we naar de juiste aanpak! Vragen over bijles? Stel ze direct door te mailen of te bellen.

Basisschoolbegeleiding
Basisschoolbegeleiding is er voor basisschoolleerlingen die extra hulp kunnen gebruiken bij het verbeteren van de basisvaardigheden als rekenen, spelling en begrijpend lezen. De persoonlijke, naschoolse begeleiding zorgt ervoor dat een kind makkelijker mee kan komen in de klas. Tijdens de begeleiding ligt de nadruk op de vakken waar de leerling moeite mee heeft en staat zelfvertrouwen ook hoog in het vaandel.

Daarnaast geeft de onderwijswerkplaats ook trainingen in kleine groepen voor problemen bij begrijpend lezen, rekenen en faalangst. Meer informatie over trainingen

Begeleiding op maat
Naast bijles en basisschoolbegeleiding heeft De Onderwijswerkplaats ook ervaring op andere gebieden, waarbij hulp met leren goed van te pas kan komen, namelijk:
-Toelatingsexamens voor MBO/HBO opleidingen
-Reken- en taaltoetsen op MBO/HBO
-Autotheorie examen
-Nederlandse taal voor inburgeringsexamens
-EHBO theorie- examens

Vergoeding
De begeleiding bij De Onderwijswerkplaats kan vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Er wordt dan specialistische hulp geboden bij het plannen en organiseren van schoolwerk per week. Deze PGB begeleiding is mogelijk bij ons in Bolsward en in Sneek op locatie.
Voor meer informatie mag je altijd contact met ons opnemen. Wilt u uitzoeken of uw kind ook in aanmerking komt voor een PGB? Kijk dan even op deze website.