Menu Sluiten

Op de basisschool kan het voorkomen dat er een achterstand wordt opgebouwd op bepaalde vakken als spelling, rekenen of begrijpend lezen. De Onderwijswerkplaats geeft deze leerlingen de extra aandacht die ze nodig hebben met persoonlijke bijlessen op maat. Daarbij zijn spel, beweging, oefening en plezier de absolute motor tot succes.

Individuele aandacht met bijles
Bij De Onderwijswerkplaats werken we op een persoonlijke manier, waarbij het kind alle aandacht krijgt. Op school is het soms lastig aan te haken bij de rest van de klas, waarbij achterstanden gaan ontstaan. De bijlessen zijn vooral gericht op de basisvaardigheden van taal, spelling en rekenen, maar wij bieden bijvoorbeeld ook hulp bij het plannen en organiseren van werkstukken en spreekbeurten.

Stappenplan bijles basisschool

Stap 1: Kennismaking met De Onderwijswerkplaats
Stap 2: Beginsituatie vormen door contact met de school of een test
Stap 3: Aan de slag met praktische en leerzame bijlessen!

Heeft uw kind moeite met zelfvertrouwen en faalangst? Kies deze training

Moeite met begrijpend lezen of rekenen? Deze trainingen zijn ook in groepsverband te volgen:
Begrijpend lezen
Rekenbootcamp (automatiserend rekenen van tafels en plus- en minsommen)

Wat kost dat?
Kijk voor meer informatie qua prijzen bij de Tarieven