Agenda schooljaar 2017-2018

Rekenbootcamp!

Data: 30 april en 3 mei
Voor wie:
alle kinderen van groep 4-8 
Nog 4 plaatsen vrij

Lees meer


Ik leer leren training! de ideale voorbereiding op de brugklas...

Data: vrijdag 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni
Voor wie: alle kinderen van groep 8
Nog 6 plaatsen vrij

Lees meer


Examentraining per vak (VMBO- HAVO)

Data: doorlopend in maart, april en mei 2018
Voor wie:
alle examenkandidaten

Lees meer


Examenvreestraining SterkerStaan

Data: april 2018
Voor wie:
alle examenkandidaten

Lees meer

 

Over mij

Wie is Wouter Galama

Ik ben Wouter Galama en ik ben woonachtig in Bolsward. In 2014 heb ik de pabo in Leeuwarden afgerond. Tijdens mijn stages op verschillende basisscholen heb ik ontdekt dat mijn kwaliteit vooral op het gebied van persoonlijke begeleiding van leerlingen ligt. In de afgelopen jaren heb ik verschillende jongeren (zowel regulier als speciaal middelbaar onderwijs) begeleid bij het plannen, organiseren en structureren en vakspecifieke bijlessen. 

In 2015 heb ik de onderwijswerkplaats opgericht en begeleid ik met plezier in mijn eigen onderneming. In 2016 mag ik dit ook doen in Sneek, waardoor ik op meerdere plaatsen actief kan zijn in studiebegeleiding en ondersteuning in het onderwijs. Ik heb ervaring als waterpolotrainer en als bestuurslid van de jeugdcommissie van een tennisvereniging. Verder ben ik naast mijn eigen bedrijf, in de zomermaanden, werkzaam bij verschillende zwembaden als zwemonderwijzer.

 

Algemene voorwaarden

Diensten

Voor goede begeleiding is het van belang dat de leerlingen en de ouders volledige en juiste informatie strekken. Ook de medewerking van ouders bij de leerlingen is gewenst. Voor tegenvallende studieresultaten is de onderwijswerkplaats niet aansprakelijk. De studieresultaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerling.

Lees meer

Werkwijze

De onderwijswerkplaats

Het doel van deze onderneming is het individueel begeleiden of in kleine groepen (2-6 lln.), waarbij zelfvertrouwen,  zelfstandigheid, plezier in het leren en kwaliteit van begeleiding voorop staan. 
Uiteraard gaan we ervoor om de prestaties op school te verbeteren, en dat begint met de juiste begeleiding. Door aandacht voor de leerling en een goede kijk op de plus- en minpunten en vaardigheden stellen we een plan op dat bij de leerling past. Door het maken van doelen leren de kinderen zich te focussen en met goede handvatten zorgen we voor een duidelijke structuur.

Huiswerkbegeleiding
Iedere leerling krijgt een persoonlijk plan van aanpak dat bij de intake wordt door genomen. Daar staan onder andere de doelen vermeld, welke begeleiding er toegepast wordt en hoe de aanpak zal zijn. Bij de begeleiding wordt er gezorgd voor een positieve sfeer en duidelijke feedback. Hierdoor worden de kinderen gemotiveerd en krijgen ze zelfvertrouwen. De begeleider neemt iedere middag de planning door met de leerling. Er wordt altijd klaar gestaan om te helpen, te overhoren of opdrachten door te spreken. Het plannen, organiseren en samenvatten wordt regelmatig besproken en daarvoor wordt ook hulp aangeboden. Aan het einde van de dag wordt met de leerling besproken of alles klaar is, hoe het werken ging en wat er thuis of op school nog extra gedaan kan worden.

Persoonlijke begeleiding
Ook hierbij krijgt iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak dat bij de intake wordt door genomen. Daar staan onder andere de doelen vermeld, welke begeleiding er toegepast wordt en hoe de aanpak zal zijn. De begeleiding wordt op persoonlijke behoeften ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld het maken en bespreken van oefeningen zijn of het plannen en organiseren in een agenda. De persoonlijke begeleiding wordt net als de huiswerkbegeleiding regelmatig geëvalueerd, zodat de ontwikkeling duidelijk te zien is.

Contacten met ouders en de school
Bij begeleiding zorgen we ervoor dat in ieder geval de ouders goed op de hoogte worden gehouden. Indien nodig nemen we contact op met de mentor of een andere begeleider op school. Aan de hand daarvan bepalen we de leerdoelen en de frequentie van begeleiding. Bij de huiswerkbegeleiding wordt er gebruik gemaakt van studieplanner Pro. Hierbij kunnen de ouders voortgang- en dagverslagen inkijken. Er is een koppeling met magister op school, zodat planning, toetsen en resultaten altijd goed worden bijgehouden. Op verzoek zijn er inloggegevens te verkrijgen om de studievoortgang in de gaten te houden. Aan het eind van een periode volgt er een evaluatie, waarbij gekeken wordt naar de doelen en de ontwikkeling van de leerlingen.