Individuele begeleiding

We bieden huiswerkbegeleiding aan in kleine groepjes. Dit is voor de meeste kinderen voldoende. Sommige kinderen hebben echter behoefte aan het individueel maken en leren van huiswerk. Als leerling kun je natuurlijk niet in alle vakken goed zijn, waarbij er vaak moeite is bij een bepaald vak. Ook het begrijpend lezen en het leren van toetsen zijn vaardigheden die wij ook op individueel niveau aan bieden. Leerlingen met leer- en/ of gedragsproblemen krijgen bij persoonlijke begeleiding minder afleiding van buitenaf en kunnen we werken in volledige concentratie.

 

Leerlingen met extra zorg

Op de basisscholen is er sinds kort passend onderwijs, waarbij alle leerlingen welkom zijn op de scholen.
Het kan zijn dat de begeleiding op school bij een vorm van autisme, AD(H)D niet altijd goed ingesteld is. 
Om mee te kunnen met de rest van de klas is extra begeleiding daarbij niet een overbodige luxe. 
De onderwijswerkplaats kan hulp bieden bij bepaalde vakken, huiswerk maken en extra vaardigheden bij bijvoorbeeld rekenen en taal.
Ook het plannen en organiseren, wat op de middelbare school en MBO/HBO meer wordt toegepast, kan worden ondersteunt bij persoonlijke begeleiding.

 

Begeleiding op maat!

In onder andere Bolsward en Sneek zorgt de onderwijswerkplaats voor bijles en individuele begeleiding op maat.
Zo beschikt de onderwijswerkplaats ook over een aantal experts op het gebied van scheikunde/wiskunde/natuurkunde in de bovenbouw van havo/vwo.
Deze bijles- gevers worden ingezet om ieder kind optimaal te kunnen begeleiden.