Algemene voorwaarden

Diensten

Voor goede begeleiding is het van belang dat de leerlingen en de ouders volledige en juiste informatie strekken. Ook de medewerking van ouders bij de leerlingen is gewenst. Voor tegenvallende studieresultaten is de onderwijswerkplaats niet aansprakelijk. De studieresultaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerling.

Afmelding

Indien de leerling niet aanwezig kan zijn bij de afspraak, moet dit uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld worden. Ziekte of familie- omstandigheden zijn daarbij een uitzondering. Mocht er niet op tijd worden afgemeld, wordt de afgesproken tijd alsnog in rekening gebracht.

Tarieven

De onderwijswerkplaats heeft het recht om jaarlijks het tarief te wijzigen. Dit wordt in de zomervakantie herzien en de betreffende klanten krijgen hier minimaal 1 maand van tevoren een bevestiging van. De onderwijswerkplaats rekent geen intake- of inschrijfkosten.

Facturering

Na iedere maand of activiteit vindt de facturering plaats via de mail. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Indien er niet betaald wordt, volgt er een betalingsherinnering. Bij een eventuele tweede herinnering brengt de onderwijswerkplaats €15,00 in rekening.