Huiswerkbegeleiding Bolsward en Sneek

Goed plannen, geconcentreerd werken, zelfstandig werken of een toets slim voorbereiden. Dat is nog knap lastig. Of wil je gewoon hogere cijfers halen voor bepaalde vakken? (Tijdelijk) extra hulp nodig? Dan is huiswerkbegeleiding van de onderwijswerkplaats iets voor jou!

Je kunt in Bolsward of Sneek terecht voor 1, 2 of 3 middagen in de week om te werken aan huiswerk en begeleiding te krijgen in vaardigheden die bij ieder vak aan de pas komen. Voorbeelden hiervan zijn plannen, samenvatten, structureren en zelfstandig werken. Er is ruimte om te werken in een kleine groep (maximaal 5 kinderen) in een rustige ruimte, waarbij de studiebegeleider aandacht heeft voor iedereen.

Lees meer

Rekenbootcamp (nieuw in Friesland)

  • Heeft je kind moeite met de plus- en minsommen tot 20?
  • Telt je kind nog steeds op zijn of haar vingers?
  • Lukt het maar niet om de tafels te onthouden?
  • Levert het stampen van de tafels alleen maar frustraties op?
  • Wil je kind graag wat sneller worden in rekenen?

Herkenbaar? Dan is de rekenbootcamp heel geschikt voor jouw kind!

GEEF JE NU OP! IN DE MEIVAKANTIE 2018 (30 april en 3 mei) ZIJN ER WEER REKENBOOTCAMPS

INSCHRIJVEN VIA HIER

Lees meer

Huiswerkochtenden

Het kan zijn dat het moeilijk is om tijdens de vakanties thuis aan het huiswerk te gaan of op een rustige plek te leren. De onderwijswerkplaats zorgt voor goede omstandigheden om zelfstandig op een rustige werkplek te leren of huiswerk te maken. Hierbij is er ruimte voor extra hulp bij het leren en wordt er geholpen bij alle vragen.

Examentraining VMBO/HAVO

Voor hulp bij de examens is het mogelijk om in groepjes of individueel een examentraining te volgen. Op VMBO niveau is er hulp mogelijk bij alle vakken. Hierbij worden examens van voorgaande jaren gebruikt om te oefenen. Ook het bekijken van handige tips en verschillende video’s horen bij de training, zodat je op alles voorbereid bent.

Lees meer

Taal- en rekenhulp op het MBO en HBO

Het is nog niet verplicht om de taal- en rekentoets te halen (met uitzondering van opleidingen als onderwijsassistent en PABO). De onderwijswerkplaats bied ruimte om  extra te oefenen voor de taal- en rekentoets. Hierbij worden oefentoetsen gemaakt en wordt er gekeken naar de onderwerpen met de meeste problemen. Op basis van oefeningen zorgen we er samen voor dat de doelen worden behaald. Deze bijlessen worden op het individu aangepast. Zie voor meer informatie over de prijzen bij tarieven

Individuele begeleiding

We bieden huiswerkbegeleiding aan in kleine groepjes. Dit is voor de meeste kinderen voldoende. Sommige kinderen hebben echter behoefte aan het individueel maken en leren van huiswerk. Als leerling kun je natuurlijk niet in alle vakken goed zijn, waarbij er vaak moeite is bij een bepaald vak. Ook het begrijpend lezen en het leren van toetsen zijn vaardigheden die wij ook op individueel niveau aan bieden. Leerlingen met leer- en/ of gedragsproblemen krijgen bij persoonlijke begeleiding minder afleiding van buitenaf en kunnen we werken in volledige concentratie.

 

Leerlingen met extra zorg

Op de basisscholen is er sinds kort passend onderwijs, waarbij alle leerlingen welkom zijn op de scholen.
Het kan zijn dat de begeleiding op school bij een vorm van autisme, AD(H)D niet altijd goed ingesteld is. 
Om mee te kunnen met de rest van de klas is extra begeleiding daarbij niet een overbodige luxe. 
De onderwijswerkplaats kan hulp bieden bij bepaalde vakken, huiswerk maken en extra vaardigheden bij bijvoorbeeld rekenen en taal.
Ook het plannen en organiseren, wat op de middelbare school en MBO/HBO meer wordt toegepast, kan worden ondersteunt bij persoonlijke begeleiding.

 

Begeleiding op maat!

In onder andere Bolsward en Sneek zorgt de onderwijswerkplaats voor bijles en individuele begeleiding op maat.
Zo beschikt de onderwijswerkplaats ook over een aantal experts op het gebied van scheikunde/wiskunde/natuurkunde in de bovenbouw van havo/vwo.
Deze bijles- gevers worden ingezet om ieder kind optimaal te kunnen begeleiden.

Faalangsttraining

Faalangsttraining (6-12 jaar / 12-17 jaar)

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt ook belemmerend. kinderen met faalangst ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken. Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: Er komt niet uit wat er in zit.

Lees meer

ADHD training

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt ook belemmerend. kinderen met faalangst ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken. Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: Er komt niet uit wat er in zit.

Lees meer

Examenvreestraining

Vanaf 2016 worden er ook trainingen gegeven voor de leerlingen die moeite hebben met de druk van de examens. Vragen die op kunnen spelen zijn:  Doe ik het wel goed? Hoe kan ik alles gaan leren? 

Tijdens de training krijgt de leerling te maken met verschillende onderwerpen:

  • Herkennen van stress en faalangst
  • Plannen en organisatie  van de vakken (wanneer kan ik wat leren?)
  • Tips en trucs voor je examen
  • Leren ontspannen en op de juiste manier ademhalen
  • Goede voorbereiding op je examen

Ik leer leren training

Sinds 2013 wordt de training Ik leer leren in Nederland en België gegeven en het werkt!

De training is opgenomen in, en goedgekeurd voor de interventiedatabase van het RIVM, Centrum Gezond Leven.

 

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

 

Het programma is geschikt voor:

• Kinderen in de bovenbouw van de basisschool

• Hoogbegaafde kinderen

• Brugklassers

• Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen

• Jongeren in het MBO en HBO

________________________________________

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

• Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in

• Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk

• Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress

• Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol

• Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen

• Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd

• Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter

• en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. 

Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. 

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

Daarmee is deze training uniek in zijn soort.

Al tijdens de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.

Het is prachtig om te ontdekken dat positieve reacties blijven binnenstromen. 

Kinderen halen hogere cijfers, krijgen greep op faalangst, ontdekken hoe ze beter om kunnen gaan met concentratie en de motivatie voor leren gaat bij de meeste kinderen met sprongen vooruit. 

Ook inhoudelijk begrijpen kinderen beter hoe ze kunnen plannen en hoe ze de verschillende soorten vakken op de beste manieren kunnen leren. 

Kinderen en hun ouders krijgen meer inzicht in hoe ze het leren kunnen aanpakken. 

Er worden gedurende de lessen veel vallende kwartjes ervaren. Ouders herkennen hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen ook meer van hun eigen manier van leren.

Uitspraken van kinderen zijn:

• ohhhh... is dit leren? Ik ging van steeds een onvoldoende nu naar een 8,7.

• Als ik samen met vrienden leer, haal ik hogere cijfers omdat dit bij mijn leerstijl past.

• Als ik het zo aanpak, heb ik hogere cijfers en kost het me minder tijd.

• Zo wil ik er wel mijn best voor doen.

• Nou als dat het is, ga ik er toch gewoon voor zorgen dat ik over ga?

• Mijn ouders geloven nu eindelijk dat ik niet twee uur achter elkaar kan leren.

• Als ik me niet kan concentreren, kan ik er nu zelf voor zorgen dat ik mijn hoofd er weer bij heb.

• Gelukkig weet ik nu hoe ik me kan voorbereiden op een toets.

• Het groen denken helpt mij ook als ik met vriendinnen ben.

• Dus je kan ook op andere manieren een makkelijke samenvatting maken?

• Ik snap nu eindelijk waarom en waarvoor ik leer en huiswerk maken doe ik nu met meer plezier.

Bovendien zijn er tijdens informatie bijeenkomsten steeds weer ouders die zeggen dat ze deze kennis graag 30 jaar eerder hadden willen hebben.

Hier vind je een filmpje over de inhoud van de training.

https://www.youtube.com/watch?v=YW-EG20hEyw